Nhớ

Thời gian

và nỗi nhớ phôi phai...


Cơn mưa bụi cuối mùa

rơi trên tóc rối

vụng về...


Nỗi nhớ thành mưa

tràn lên khoé mắt

những đêm dài vắng ai....

                          (22-07-2008)