Nhớ

Thời gian

và nỗi nhớ phôi phai...


Cơn mưa bụi cuối mùa

rơi trên tóc rối

vụng về...


Nỗi nhớ thành mưa

tràn lên khoé mắt

những đêm dài vắng ai....

                          (22-07-2008)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4743','dqkurbvoi52urqar0o30l54ar2','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-25 03:08:16','/a85004/nho.html')