Trả lại ngày xưa

Trả lại ngày xưa

Ngày đôi mắt em chưa vẩn bụi mờ

Ngày nụ cười em còn hồn nhiên ngỗ nghịch

Hai bím tóc đung đưa

Tà áo dài tha thướt

cho ai lỗi nhịp bước chânTrả lại ngày xưa

Ngày em chưa biết khóc vì đêm dài vô vọng

Ngày em chưa phải cuời buồn bã

Mắt em chưa nhìn xa thẳm

hun hút
cuối trời xa...Trả lại ngày xưa

ngày trái tim em chưa lỗi nhịp...